ജിഎസ്ടി കൗണ്‍സിലിന്‍റെ ഘടനാരൂപീകരണത്തില്‍ കേരളത്തിന് എതിര്‍പ്പ്

284

തിരുവനന്തപുരം• ജിഎസ്ടി കൗണ്‍സിലിന്റെ ഘടനാരൂപീകരണത്തില്‍ കേരളത്തിന് എതിര്‍പ്പ്. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന കൗണ്‍സില്‍ രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സമാന നിലപാടുള്ള മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ഇക്കാര്യം ചര്‍ച്ച ചെയ്യും. ജിഎസ്ടി കൗണ്‍സില്‍ വൈസ് ചെയര്‍മാനെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്നത് എതിര്‍ക്കും. എംപവേര്‍ഡ് കമ്മിറ്റി തുടരണമെന്നും കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയര്‍മാനെ ജിഎസ്ടി കൗണ്‍സിലിന്റെ വൈസ് ചെയര്‍മാനാക്കണമെന്നും തോമസ് ഐസക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY