കേരളീയത്തിന്റെ നഗരവീഥികളിൽ ഉറഞ്ഞാടി തെയ്യക്കോലങ്ങൾ

19

കാണികളിൽ കൗതുകം നിറച്ച് നഗരവീഥികളിൽ തെയ്യക്കോലങ്ങളുടെ ഉറഞ്ഞാട്ടം. കേരളീയത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജന നിബിഢ വേദിയായി മാറിയ മാനവീയത്തിലും ഗാന്ധി പാർക്കിലും അവതരിപ്പിച്ച വിവിധ തെയ്യക്കോലങ്ങൾ കാണാൻ നൂറുകണക്കിന് ആസ്വാദകരാണ് തടിച്ചു കൂടിയത്.

നാലു തെയ്യങ്ങളാണ് ഇരുസ്ഥലങ്ങളിലും കെട്ടിയാടിയത്. മാനവിയം വീഥിയിൽ മുഖപ്പാള ഗുളികൻ, നാഗക്കാളി, പരദേവത, അഗ്നി ഭൈരവൻ എന്നീ തെയ്യങ്ങളാണ് ഉത്സവ വീഥികൾ കയ്യടക്കിയത്. ഗാന്ധി പാർക്കിൽ ഭഗവതി, രക്തേശ്വരി, മുഖപ്പാളി, ഒതേനൻ എന്നീ തെയ്യങ്ങളാണ് കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ ഉറഞ്ഞാടിയത്. കോഴിക്കോട് ഉള്ളിയേരിയിലെ നിതീഷും സംഘവുമാണ് തെയ്യക്കോലങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത്.

തലസ്ഥാന നഗരിക്ക് അത്ര പരിചിതമല്ലാത്ത തെയ്യക്കോലങ്ങൾ അക്ഷരാർഥത്തിൽ നഗര ഹൃദയം കവരുകയായിരുന്നു.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY