കാസര്‍ഗോഡ് അദ്ധ്യാപക തസ്തികകളില്‍ അവസരം

145

കാസര്‍ഗോഡ് : കാസര്‍ഗോഡ് കേന്ദ്ര സര്‍വകലാശാലയിലെ അദ്ധ്യാപക തസ്തികകളില്‍ അവസരം. പ്രൊഫസര്‍ 15, അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ 29, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര്‍ 25 എന്നിങ്ങനെ ആകെ 69 ഒഴിവുകളുണ്ട്. അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര്‍, അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസര്‍ തസ്തികകളില്‍ രണ്ടുവീതം ഒഴിവുകളും പ്രൊഫസര്‍ തസ്തികയിലെ ഒരു ഒഴിവും ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്കായി നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അവസാന തീയതി : ജൂലായ് 15.

NO COMMENTS