ബാലമുരളീകൃഷ്ണയുടെ നിര്യാണത്തില്‍ കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ് വി.എം.സുധീരന്‍ അനുശോചിച്ചു

139

പ്രശസ്ത കര്‍ണ്ണാടിക് സംഗീതജ്ഞനും ഗായകനുമായിരുന്ന ബാലമുരളീകൃഷ്ണയുടെ നിര്യാണത്തില്‍ കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ് വി.എം.സുധീരന്‍ അനുശോചിച്ചു. ഇന്ത്യ കണ്ട മികച്ച ശാസ്ത്രീയ സംഗീതജ്ഞരില്‍ പ്രമുഖനായിരുന്നു ബാലമുരളീകൃഷ്ണ. സാധാരണ സംഗീത ആസ്വാദകന് പോലും കര്‍ണ്ണാടക സംഗീതത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം എല്ലാതലങ്ങളിലും അനുഭവവേദ്യമാക്കാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വ്യത്യസ്തമായ ഈ സംഗീതദര്‍ശനം തന്നെയായിരുന്നു ബാലമുരളീകൃഷ്ണയെ കര്‍ണ്ണാടിക് സംഗീത കുലപതിയാക്കിയതും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹവിയോഗം സംഗീത മേഖലയ്ക്ക് തീര്‍ത്താല്‍ തീരാത്ത നഷ്ടമാണെന്നും സുധീരന്‍ അനുസ്മരിച്ചു.