നോമ്പിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമോ ?

104

മനുഷ്യനെ ഭൗതികമായും ആത്മീയമായും സംസ്‌കരി ച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് വ്രതം. റമദാനിലെ നോമ്പിന്റെ മര്യാദകൾ പാലിച്ചു കൊണ്ട് ഏതൊരു മനുഷ്യനും നോമ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നോമ്പിൻറെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് പാളയം ഇമാം ഡോ. വി.പി. സുഹൈബ് മൗലവിയുടെ മറുപടി

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY