പോസ്റ്റല്‍ എ.ടി.എം വഴി ഏത് ബാങ്കിന്‍റെയും എ.ടി.എം കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിച്ച്‌ പണം പിന്‍വലിക്കാo

260

തിരുവനന്തപുരം: പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് എ.ടി.എമ്മുകളില്‍നിന്ന് രാജ്യത്തെ ഏത് ബാങ്കിന്‍റെയും എ.ടി.എം കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിച്ച്‌ പണം പിന്‍വലിക്കാവുന്ന സംവിധാനം വരുന്നു.രണ്ടുമാസത്തിനകം രാജ്യത്ത് ഇത് നടപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ തപാല്‍ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. ഇതോടെ ബാങ്കുകള്‍ക്കുംപോസ്റ്റ് ഓഫിസുകള്‍ക്കും എ.ടി.എമ്മുകള്‍ പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കാനാകും.ഇതിനായി തപാല്‍ വകുപ്പിന്‍റെ അപേക്ഷ അന്തിമ അനുമതിക്ക് റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്‍റെ പരിഗണനയിലാണ്.നിലവില്‍ പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് എ.ടി.എം കൗണ്ടറുകളില്‍നിന്ന് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് പണം മാത്രമേ പിന്‍വലിക്കാന്‍ കഴിയു.ബാങ്കുകളുമായി ലിങ്ക് വരുന്നതോടെ ഉപഭോക്തര്‍ക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് അക്കൗണ്ടിലുള്ള പണം മറ്റ് ബാങ്കുകളുടെ എ.ടി.എമ്മുകളില്‍നിന്ന് പിന്‍വലിക്കാനാകും.പുറമെ ഗ്രാമങ്ങളില്‍ വരുന്ന പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് എ.ടി.എമ്മുകളില്‍നിന്ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെ പണം പിന്‍വലിക്കുകയും ചെയ്യാം.
2014 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പോസ്റ്റല്‍ സംവിധാനമായ ഇന്ത്യ പോസ്റ്റിന്‍റെ എ.ടി.എം കൗണ്ടറുകള്‍ തുടങ്ങിയത്.1.55 ലക്ഷം പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകള്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ 2500 എ.ടി.എമ്മുകളാണ് രാജ്യത്ത് പോസ്റ്റല്‍ വകുപ്പിന്‍റെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.കേരളത്തില്‍ മാത്രം 85 കൗണ്ടറുകള്‍. സംസ്ഥാനത്തിന്‍്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ എ.ടി.എം തുടങ്ങണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രപ്പോസല്‍ തപാല്‍ വകുപ്പിന്‍റെ മുന്നിലുണ്ട്.