ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഈ വര്‍ഷവും യു എന്‍ സ്ഥിരാഗത്വം ലഭിക്കില്ല

175

യു.എൻ: ഇന്ത്യക്ക്​ ഈ വർഷവും യു എൻ സുരക്ഷ കൗൺസിൽ സ്​ഥിരാംഗത്വം ലഭിക്കില്ല. സ്​ഥിരാംഗത്വമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടതിനാൽ തുടർചർച്ചകള്‍ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക്​ മാറ്റിവെച്ചു.
ഇപ്പോൾ സ്​ഥിരാംഗത്വമുള്ള മിക്ക രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യക്ക്​ പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ സ്​ഥിരാംഗത്വം നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. യുണൈറ്റഡ് നേഷന്‍ രൂപീകരിച്ചതിന്‍റെ എഴുപതാം വാർഷിക ദിനത്തിലും തീരുമാനമെടുക്കാത്തത്​ നിർഭാഗ്യകരമാണെന്ന്​ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണം.
യു എന്നിൽ193 രാജ്യങ്ങളാണ്​ അംഗങ്ങളായുള്ളത്​. ഇതിൽ 15 സ്​ഥിരാംഗങ്ങളാണ്​ സുരക്ഷാ കൗൺസിലിള്ളത്​. ഇന്ത്യയടക്കം നാല്​ രാജ്യങ്ങളുടെ സ്​ഥിരാംഗത്വമാണ്​ ഇപ്പോൾ യു എന്നിന്‍റെ പരിഗണനയിലുള്ളത്​.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY