പ്രഭാഷണം, ചിത്രരചന, ഉപന്യാസരചന തുടങ്ങി ജില്ലാതല കോളേജ് വിഭാഗം മത്സരങ്ങളിൽ ‘നാഷണൽ കോളേജ് ‘ വിദ്യാർത്ഥികൾ മുൻനിരയിൽ

78

തിരുവനന്തപുരം : കേന്ദ്ര സർക്കാർ ദേശീയതലത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നശാമുക്ത് ഭാരത് അഭിയാൻ പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാതല കോളേജ് വിഭാഗം പ്രഭാഷണം, ചിത്ര രചന, ഉപന്യാസ രചന മത്സരത്തിൽ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും നാഷണൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ വിജയിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പുര സി അച്യുത മേനോൻ ഫൗണ്ടേഷനിൽ നടന്ന ഇംഗ്ലിഷ് പ്രഭാഷണ മത്സരത്തിൽ ടിബിയൻഷു ഗോസ്വാമി (S3 Bcom CA) ഒന്നാം സ്ഥാനവും അൽ ഖയാം (S3 MA) രണ്ടാം സ്ഥാനവും നേടി.

ഹിന്ദി ഉപന്യാസ രചനാ മത്സരത്തിൽ ഏയ്ഞ്ചൽ (S3 BA) ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി. ചിത്രരചനാമത്സരത്തിൽ നന്ദന A S(S3 PCA) രണ്ടാം സ്ഥാനവും നൗഫിയ (S3 MA) മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി. വിദ്യാർഥികളെ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ അനുമോദിച്ചു

NO COMMENTS