കിക്മയിൽ എം.ബി.എ സ്‌പോട്ട് അഡ്മിഷൻ.

162

കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്‌മെന്റിൽ എം.ബി.എ (ഫുൾടൈം) 2019-21 ബാച്ചിലേക്ക് ഒഴിവുള്ള ഏതാനും സീറ്റുകളിൽ ജൂൺ മൂന്നിന് കിക്മ ക്യാമ്പസിൽ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ അഡ്മിഷൻ നടക്കും.

സഹകരണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ ആശ്രിതർക്ക് പ്രത്യേക സ്‌കോളർഷിപ്പുകൾ ലഭിക്കും. അവസാന വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇതുവരെ അപേക്ഷാഫോം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്കും സ്‌പോട്ട് അഡ്മിഷനിൽ പങ്കെടുക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: www.kicmakerala.in. ഫോൺ: 8547618290, 9995302006.

NO COMMENTS