മാസ്ക്കും സാനിറ്റൈസറും നിർബന്ധമാക്കി

11

തിരുവനന്തപുരം : മാസ്‌ക്‌ ധരിക്കുന്നതും സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്നതും നിർബന്ധമാക്കി ഉത്തരവിറക്കി. ഉത്തരവ്‌ ഉടൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. കോവിഡ്‌ 19 വ്യാപനം തടയുന്നതിന്‌ എല്ലാ ആളുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്‌. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ജോലിസ്ഥലങ്ങളിലും, പൊതുജന ങ്ങൾക്ക്‌ പ്രവേശനമുള്ള ഏത്‌ സ്ഥലത്തും, സാമൂഹിക കൂടിച്ചേരലുകളിലും, എല്ലാത്തരം വാഹനങ്ങളിലും, ഗതാഗത സമയത്തും എല്ലാ ആളുകളും മാസ്‌ക്‌ ഉപയോഗിച്ച്‌ വായും മൂക്കും മൂടിയിരിക്കണം. മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങളിലും, കൂടിച്ചേരലുകളിലും ജോലിസ്ഥലത്തും സാനിറ്റൈസറും നിർബന്ധമാക്കി. കോവിഡ്‌ 19 പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന്‌ ഭീഷണിയായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം.

NO COMMENTS