കണ്ണൂരില്‍ സിപിഎം ബ്രാഞ്ചു സെക്രട്ടറിയെ വെട്ടിപ്പരിക്കേല്‍പ്പിച്ചു

195

കണ്ണൂര്‍: കണ്ണൂരില്‍ സിപിഐ(എം) ബ്രാഞ്ചു സെക്രട്ടറിയെ വെട്ടിപ്പരിക്കേല്‍പ്പിച്ചു. കണ്ണവത്താണു സംഭവം. സിപിഐ(എം) പൂഴിയോടു ബ്രാഞ്ചു സെക്രട്ടറി ശിവനാണു വെട്ടേറ്റത്. ഇയാളെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.