സ്വര്‍ണ വില കൂടി ; പവന് 23,400 രൂപ

183

കൊച്ചി : സ്വര്‍ണ വില കൂടി. പവന് 120 രൂപ കൂടി 23,400 രൂപയാണ് പവന്റെ ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന് 15 രൂപ വര്‍ധിച്ച്‌ 2,925 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കാണിത്.

NO COMMENTS