നിങ്ങള്‍ മൊബൈല്‍ ചാര്‍ജ്ജ് ചെയ്യുതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കരുത്

783

ഹെഡ് ഫോണ്‍ വെച് പട്ടു കേട്ട് ഉറങ്ങിയതാണ് രാവിലെ എഴുന്നെല്‍ക്കാതായപ്പോള്‍ സുഹൃത്തുക്കള്‍ വിളിച്ചപ്പോള്‍ മരിച്ചുകിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് ഇയാള്‍ മലപ്പുറം മുസലിയരങ്ങാടി സ്വദേശിയാണ്.ദയവുചെയ്ത് നിങ്ങള്‍ മൊബൈല്‍ ചാര്‍ജ്ജ് ചെയ്യുതുകൊണ്ട് ഹെഡ് ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കരുത് അപേക്ഷയാണ്…