വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും വരുന്ന കോളുകള്‍ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശം ; കോളുകള്‍ അറ്റന്‍ഡ് ചെയ്താല്‍ മൂന്നു സെക്കന്റുകൊണ്ട് ഫോണിലെ വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തും

248

വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും വരുന്ന കോളുകള്‍ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശം. +375602605281, +37127913091,+37178565072, +56322553736,+37052529259,+255901130460 എന്നിവയാണ് നമ്ബറുകള്‍. കൂടാതെ, +375,+ 371, 381 എന്നീ അക്കങ്ങളില്‍ തുടങ്ങുന്ന എല്ലാ ഇന്‍കമിങ് കോളുകളും കുഴപ്പം പിടിച്ചതാണെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.
ഒരു തവണ റിങ് ചെയ്ത് നില്‍ക്കും എന്നതാണ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത. ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചുവിളിച്ചാല്‍ 15 മുതല്‍ 30 വരെ ഡോളര്‍ ചാര്‍ജ് ചെയ്യപ്പെടും. ആ നമ്ബറിലേക്ക് തിരിച്ചുവിളിച്ചാല്‍ മൂന്നു സെക്കന്റിനുള്ളില്‍ ഫോണിലെ മുഴുവന്‍ കോണ്‍ടാക്‌ട്സ് വിവരങ്ങളും അവരുടെ പക്കലെത്തും.+ 375 ല്‍ നിന്നുള്ള കോളുകള്‍ ബെലാറസില്‍ നിന്നുള്ളവയാണ്.
+371 ലാത്വിയ, +381 സെര്‍ബിയ, + 563 വാല്‍പരൈസോ, +370 വില്‍നിയസ്, +255 ടാന്‍സാനിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ കോഡുകളാണ്. ഇത്തരം കോളുകള്‍ അറ്റന്‍ഡ് ചെയ്യുകയോ തിരിച്ചുവിളിക്കുകയോ ചെയ്താല്‍ തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെ പക്കലാണ് ഫോണിലുള്ള വിവരങ്ങളെത്തുക.
അതുപോലെ #90, # 09 എന്നീ ഹാഷ് ടാഗ് നമ്ബറുകള്‍ ആരെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ ഡയല്‍ ചെയ്യരുത്. ചെയ്താല്‍ സിം കാര്‍ഡ് ഡീറ്റെയില്‍സ് ചോര്‍ത്താന്‍ കഴിയുന്ന ഉപകരണവുമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ പക്കല്‍ സിം കാര്‍ഡിന്റെ വിവരങ്ങള്‍എത്തുകയും നിങ്ങളുടെ ചെലവില്‍ അവര്‍ക്ക് ആരെയും വിളിക്കാനും സാധിക്കുമെന്നും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ മുന്നറിയിപ്പില്‍ പറയുന്നു.