പ്രമേഹത്തിന് ആയൂർവേദ ചികിത്സ

14

പ്രമേഹ നിയന്ത്രണത്തിനായി ഗവേഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചികിത്സ നൽകുന്നു. 30നും 60നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് പൂജപ്പുര പഞ്ചകർമ ആശുപത്രിയിലെ രണ്ടാം നമ്പർ ഒപിയിൽ തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ രാവിലെ എട്ട് മണിമുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ ചികിത്സ ലഭിക്കും. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക്: 6282925177.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY