എയ്ഡ്‌സ് കൺട്രോൾ സൊസൈറ്റി – പരീക്ഷ 30ന്

119

തിരുവനന്തപുരം : കേരള സർക്കാർ എയ്ഡ്‌സ് കൺട്രോൾ സൊസൈറ്റിയിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (എം&ഇ), അസി: ഡയറക്ടർ (ഡോക്യുമെന്റേഷൻ), സി.എസ്.ടി, ഡി.ഒ.സി&പി, യൂത്ത് അഫേഴ്‌സ്, വി.ബി.ഡി, എം.&ഇ, ടി.ഐ തസ്തികകളിലേക്ക് ഒ.എം.ആർ പരീക്ഷ ജൂൺ 30ന് തിരുവനന്തപുരം പാളയത്തെ എൽ.ബി.എസ്. സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആന്റ് ടെക്‌നോളജിയിൽ നടക്കും.

അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് തപാലിൽ ഇതുവരെ ലഭിക്കാത്ത അർഹരായ അപേക്ഷകർ www.lbscentre.kerala.gov.in ൽ നിന്ന് അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം.

NO COMMENTS