മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ്

614

റോയല്‍ S U T ഹോസ്പിറ്റല്‍ മണക്കാട്

ജൂലായ്‌ 9 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9 മുതല്‍ 1 മണി വരെ കാര്‍ഡിയോളജി,ജനറല്‍ മെഡിസിന്‍,ഡയബറ്റികസ്,
ഗൈനകോളജി, എന്നവയില്‍ മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു, പങ്കെടുക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ളവര്‍ 200 രൂപ അടച്ചു രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം

Investigation : HB,RBS,ECG,HBAIC
BMD : Neuropathy Test
CONTACT : ROYAL SUT HOSPITAL MANACAUD-0471-4277777,Mob : 9447144428

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY