9 ജില്ലകളിൽ നാളെ മഞ്ഞ അലർട്ട്

13
LO RAIN, DROPS, WEST SEATTLE, KAYAKS ON THE DUWAMISH RIVER 013106 Like the day after day of rain in January approached/equalled/exceeded (UPDATE THIS) a new record, the image of an umbrella-toting human repeats, reflected in each drop on a car window in West Seattle. (Seattle skyline in the background across Elliott Bay)

സംസ്ഥാനത്ത് കേന്ദ്രകാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് നാളെ (6) ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലാണ് മഞ്ഞ അലർട്ട്. കേരള തീരത്ത് നാളെവരെ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 60 കിലോമീറ്റർവരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് കേന്ദ്രകാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.