കൃത്രിമമധുരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്!

270

ഷുഗർഫ്രീ എന്ന പേരിൽ വിവിധതരം കൃത്രിമ മധുരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഇന്നു ലഭ്യമാണ്. ആളുകൾ ധാരാളമായി ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നുമുണ്ട്. സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കുകൾ, ച്യൂയിങ്ഗം, ജെല്ലി, ബേക്ക് ചെയ്ത ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, കാൻഡി, പഴച്ചാറുകൾ, ഐസ്ക്രീം, യോഗർട്ട് ഇവയിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൃത്രിമമധുരങ്ങളാണ്.

പൊണ്ണത്തടി കുറയ്ക്കാനും കാലറി കുറച്ച് ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കാനുമെല്ലാം കൃത്രിമ മധുരങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് ആരോഗ്യത്തിനു ഹാനികരമാണെന്നു പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ശരീരം ഇവയെ ദഹിപ്പിക്കാത്തതിനാലാണ് ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കുടലിലെ ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് ഇവയെ വിഘടിപ്പിക്കാനാകും. ഇത് ആരോഗ്യത്തിനു ദോഷകരമാണ്.

കൃത്രിമമധുരങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും അസ്പാർടെം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൊണ്ണത്തടിയുള്ളവരിൽ, പഞ്ചസാരയ്ക്കു പകരം കൃത്രിമമധുരങ്ങൾ തേടാത്തവരെക്കാൾ ഗ്ലൂക്കോസ് മാനേജ്മെന്റ് വഷളാക്കും. എന്നാൽ സാക്കറിനും നാച്ച്വറൽ ഷുഗറും ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ ദൂഷ്യഫലം കണ്ടില്ല.

കൃത്രിമമധുരങ്ങൾ പൊണ്ണത്തടി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെങ്കിലും ഗുണത്തെക്കാളേറെ ഇവ ദോഷകരമോ എന്നറിയാൻ ഇനിയും പഠനം നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രൊഫ.ജെനിഫർ കുക്ക് പറയുന്നു.

പഠനത്തിനായി 2856 മുതിർന്ന യു.എസ് പൗരൻമാരുടെ വിവരങ്ങൾ നാഷണൽ ഹെൽത് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ സർവേയിൽ നിന്നു ശേഖരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ കഴിച്ച ഭക്ഷണം ഏതെന്നു മനസിലാക്കി, ഇവരെ രണ്ടു ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചു. അസ്പാർടെമും സാക്കറിനും പോലെ കൃത്രിമമധുരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെന്നും ഫ്രക്ടോസും ഷുഗറും ഉൾപ്പെട്ട സാധാരണ മധുരങ്ങൾ കൂടുതലായോ കുറഞ്ഞ അളവിലോ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെന്നും തരം തിരിച്ചു.

ഓറൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറന്‍സ് ടെസ്റ്റ് ിവരിൽ നടത്തി. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ക്രമീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് അറിയാനാണിത്. പ്രമേഹസാധ്യതയും ഇതുവഴി കണക്കുകൂട്ടി. കാനഡയിലെ യോർക്ക് സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകരാണ് ഈ പഠനം നടത്തിയത്.