കാണ്മാനില്ല

335

ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പൊന്നുമോളെ [3 – 7 – 16] ന് കണ്ണൂർ കൂത്തുപറമ്പിനടുത്തുള്ള മുത്തിയങ്ങ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് യാചകർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു,കുട്ടിയെ കുറിച്ച് വിവരം ലഭിക്കുന്നവര്‍ അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ അറിയിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.
ബന്ധപെടെണ്ട നമ്പര്‍ – 9743455903, 8548854461