തിരുവനന്തപുരത്ത് 2050 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

4

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് (18 സെപ്റ്റംബർ 2021) 2050 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 2042 പേർ രോഗമുക്തരായി. 15 ശതമാനമാണു ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് 16474 പേർ ചികിത്സ യിലുണ്ട്.

പുതുതായി 2361 പേരെ ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി. 3226 പേർ നിരീക്ഷണകാലം രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ പൂർത്തിയാക്കി. കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ ആകെ എണ്ണം 42311 ആയി.