കലാഭവന്‍ മണിയുടെ സഹോദരന്‍ ആര്‍എല്‍വി രാമകൃഷ്ണനെതിരെ നടന്‍ സാബു

249

സാബു. മണിയുടെ മരണം സിബിഐ അന്വേഷിച്ചാൽ രാമകൃഷ്ണൻ ജയിലിൽ കിടന്നു അരിയുണ്ട തിന്നേണ്ടി വരുമെന്നാ തോന്നുന്നതെന്നു സാബു പറഞ്ഞു. മണിയുടെ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ സിബിഐക്കു വിട്ടതിനുപിന്നാലെയാണ് വിവാദ പരാമർശവുമായി സാബു രംഗത്തെത്തിയത്.

സാബു സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം

സീ ബീ ഐ അന്വേഷണം കഴിയുമ്പൊ മിക്കവാറും രാമേഷ്ണൻ ജയിലിൽ കിടന്നു അരിയുണ്ട തിന്നേണ്ടി വരുമെന്നാ തോന്നുന്നത്‌. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മണിച്ചേട്ടനു സമ്മാനമായി ഫാൻസ്‌ അസോസിയേഷൻ ആളുകൾ കൊടുത്ത പശുക്കളെ, അതിനെ പരിപാലിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന തമിഴനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പശുക്കളെ വിൽപ്പിച്ച്‌ കാഷും കൊണ്ട്‌ രാമേഷ്ണൻ പോയി. കേസ്‌ നടത്താൻ രാമേഷ്ണൻ കാഷ്‌ വേണമത്രെ!!!!!! എന്റെ അറിവിൽ പോലീസോ സീ ബീ ഐ യോ തുടങ്ങി ഒരു ഏജൻസികളും കാഷ്‌ വാങ്ങി കേസ്‌ അന്വേഷിക്കാറില്ല. മണിച്ചേട്ടന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്നു ഇറക്കി വിടുമെന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും, മണി ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ കർക്കശമായി പ്രതിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് രാമേഷ്ണൻ ആ ഉദ്യമത്തിൽ നിന്നു പിന്മാറി എന്നത്‌ മറ്റൊരു വാർത്ത. ഇനി ഹെന്തെല്ലാം കാണാൻ ഇരിക്കുന്നു.
എന്നിട്ട്‌ സാബു ഇപ്രകാരം അരുൾ ചെയ്തു:

യധാ യധാ ഹി ധർമസ്യ ഗ്ലാനിർ ഭവതി ഭാരത;
അഭ്യുദ്ധാനം അധർമസ്യ തധത്മാനം ശ്രീജാമ്യഹം.
പരിത്രാണായ സാധുനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം;
ധർമ സംസ്താപനാർതായ:
സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ.

എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇനീം ഇനീം വരുമെന്നു ചുരുക്കം.