തിരുവനന്തപുരത്ത് വീടും സ്ഥലവും വിൽപ്പനയ്ക്ക്

535

തിരുവനന്തപുരം : തമ്പാനൂരിൽ നിന്ന് ആറ് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ റോഡ് സൈഡിൽ, 15 സെൻറ് സ്ഥലവും, 2400 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഇരുനില വീടും ഉടൻ വിൽപ്പനയ്ക്ക്. 09544359939.